Ärilaen – partner ettevõtluses

ärilaen

Ärilaen on oluline vahend ettevõtte kasvu ja arengu toetamiseks. Raha24 pakub eraisikutele laene, kuid juriidilistele isikutele, nagu ettevõtted, vahendab laenuvahendusplatvorm Furo ärilaenu pakkumisi. Furo pakub koostöös 20 ärilaenu pakkujaga tasuta personaalset nõustamist ning võimaldab saada tulemuse oma laenutaotlusele juba 24 tunni jooksul. Nõuded ärilaenu saamiseks hõlmavad ettevõtte konto väljavõtet viimase 6 kuu kohta, viimase majandusaasta bilanssi ja kasumiaruannet ning juhatuse liikme käendust tagatiseta laenu saamiseks. Ärilaenu saavad taotleda kõik Eesti juriidilised isikud nagu AS, OÜ, MTÜ, UÜ, FIE.

Kokkuvõte

 • Ärilaen on oluline ettevõtte kasvu ja arengu toetamise vahend.
 • Raha24 pakub eraisikutele laene, Furo vahendab ärilaenu pakkumisi ettevõtetele.
 • Furo pakub tasuta nõustamist ja kiiret laenu taotlemise protsessi.
 • Ärilaenu saamiseks on vajalikud ettevõtte finantsdokumendid ja juhatuse liikme käendus.
 • Ärilaenu saavad taotleda kõik Eesti juriidilised isikud.

Ärilaenu taotlemine Furo võrdlusplatvormis

Ärilaenu taotlemine Furo võrdlusplatvormis on lihtne ja kiire protsess. Peale laenutaotluse vormi täitmist ja vajalike dokumentide esitamist käivitatakse oksjon, kus finantsasutused saavad teha laenupakkumisi. Kokkuvõte tulemustest saabub tavaliselt 24 tunni jooksul.

Ärilaenu taotlemiseks on üldiselt vaja esitada viimase 12 kuu pangakonto väljavõte, eelmise majandusaasta aruanne, bilanss ja kasumiaruanne. Tagatiseta laenu korral on vajalik juhatuse liikme käendus. Furo võrdlusplatvorm pakub tasuta personaalset nõustamist ning võimaldab saada tulemuse oma laenutaotlusele juba 24 tunni jooksul.

Ärilaenu taotlemine Furo võrdlusplatvormis

Ärilaenu taotlemine Furo võrdlusplatvormis on lihtne ja kiire protsess, mis võimaldab ettevõtetel saada vajalikku kapitali oma tegevuste toetamiseks. Taotlemiseks tuleb täita laenutaotluse vorm ja esitada vajalikud dokumendid, nagu pangakonto väljavõte, majandusaasta aruanne, bilanss ja kasumiaruanne. Seejärel aktiveeritakse oksjon, kus finantsasutused saavad teha laenupakkumisi. Kogu protsess võtab tavaliselt aega umbes 24 tundi, pärast mida saab laenuvõtja teada oma laenutaotluse tulemuse.

Furo võrdlusplatvorm pakub ka tasuta personaalset nõustamist ärilaenu taotlemisel ning aitab leida sobiva laenupakkumise vastavalt ettevõtte vajadustele. Võrdlusplatvormi eeliseks on ka see, et see annab võimaluse võrrelda erinevate finantsasutuste pakutavaid tingimusi ja leida parima intressimäära ning maksegraafiku. Ärilaenu taotlemine Furo võrdlusplatvormis on seega mugav ja efektiivne viis ettevõtte rahastamiseks ja kasvu toetamiseks.

Ärilaenutaotluse protsess Furo võrdlusplatvormis on läbipaistev ning võimaldab ettevõtetel saada vajalikku kapitali kiiresti ja usaldusväärselt. Laenu taotlemiseks on oluline esitada täielik ja usaldusväärne dokumentatsioon ning olla valmis koostööks erinevate finantsasutustega. Ärilaen Furo võrdlusplatvormis võib olla rahaline toetus, mis aitab ettevõttel kasvada ja saavutada oma eesmärke.

Ärilaenu eelised

Ärilaenud pakuvad mitmeid eeliseid ettevõtjatele, aidates neil saavutada oma eesmärke ja toetada ettevõtte kasvu. Siin on mõned peamised ärilaenu eelised:

Kapitali kättesaadavus

Ärilaenud võimaldavad ettevõtetel saada vajalikku kapitali erinevatel eesmärkidel, nagu uute äriideede elluviimine, olemasoleva tegevuse laiendamine või tegevuskulude katmine. Ettevõtjana on oluline omada piisavalt rahalisi vahendeid, et teha investeeringuid, parandada tootmist ning hoida käibevahendeid piisaval tasemel.

Mitmekesised laenuvõimalused

Ärilaenud on saadaval erinevates vormides, mis võimaldab ettevõtjatel valida endale sobiva lahenduse vastavalt oma vajadustele. Traditsioonilised tähtajalised laenud, krediidiliinid ja SBA-laenud on vaid mõned näited ärilaenude erinevatest võimalustest. Ettevõtjad saavad valida laenu, mis pakub konkurentsivõimelisi intressimäärasid ja paindlikke maksegraafikuid.

Tagatiseta ärilaenud

Üks oluline eelis ärilaenude puhul on võimalus saada laenu ilma vara tagatiseta. Tagatiseta ärilaenud võimaldavad ettevõtetel saada vajalikku kapitali ilma, et peaksid seda tagama vara või muude tagatistega. See on suureks abiks uutele ettevõtetele või neile, kellel pole piisavalt tagatisi, kuid kes siiski vajavad lisakapitali.

Eelised Ärilaen Ettevõtluslaen Ettevõtte laenud Ärilaen ilma tagatiseta
Kapitali kättesaadavus Jah Jah Jah Jah
Mitmekesised laenuvõimalused Jah Jah Jah Jah
Tagatiseta ärilaenud Ei Ei Ei Jah

Ärilaen ja selle eripärad

Ärilaen on spetsiaalselt ettevõtetele mõeldud rahaline laen, mida pakuvad finantseerimisasutused. See on oluline vahend ettevõtte kasvu ja arengu toetamiseks, võimaldades ettevõtjal saada vajalikku kapitali oma tegevuste toetamiseks. Ärilaenu saab kasutada ettevõtte asutamiseks, laiendamiseks, arendamiseks ja käigushoidmiseks.

Ärilaenu eeliseks on see, et see annab ettevõttele vajaliku kapitali, mis võimaldab suurendada käivet, investeerida põhivarasse, täiendada käibekapitali ja mitmekesistada tootmist. Erinevatesse laenutüüpidesse, nagu traditsioonilised tähtajalised laenud, krediidiliinid ja SBA-laenud, investeeritakse vastavalt ettevõtte vajadustele ning need pakuvad ettevõtjatele mitmeid võimalusi.

Ärilaenu eripärad hõlmavad erinevaid dokumentide ja tagatiste nõudeid vastavalt laenuandja tingimustele. Laenu saamiseks on oluline esitada täielik ja usaldusväärne dokumentatsioon, sealhulgas pangakonto väljavõted, majandusaasta aruanne, bilanss ja kasumiaruanne. Vajadusel võib nõuda ka juhatuse liikme käendust. Igal laenuandjal võivad olla erinevad nõuded, mistõttu tuleb enne taotlemist hoolikalt uurida nende tingimusi.

Ärilaenu eripärad:

 • Spetsiifiline rahaline laen ettevõtetele
 • Kasutatakse ettevõtte asutamiseks, laiendamiseks, arendamiseks ja käigushoidmiseks
 • Annab kapitali ettevõtte käibe suurendamiseks ja investeeringuteks
 • Erinevad laenutüübid vastavalt ettevõtte vajadustele
 • Vajab erinevaid dokumente ja tagatisi vastavalt laenuandja tingimustele
Laenutüüp Eelised Tagatised
Tähtajaline laen Konkurentsivõimelised intressimäärad, paindlikud maksegraafikud Oleneb laenuandja nõuetest
Krediidiliin Võimaldab paindlikku rahakasutust vastavalt vajadusele Sõltub laenuandja tingimustest
SBA-laen Eriprogramm väikeettevõtjatele, soodustatud intressimäärad Sõltub laenuandja tingimustest

Ärilaen on oluline võimalus ettevõtetele, mis soovivad oma tegevust laiendada, investeerida või tootmist mitmekesistada. Erinevad laenutüübid ja nende eripärad võimaldavad ettevõtjatel valida endale sobivaima rahastamislahenduse. Enne laenulepingu sõlmimist on oluline hoolikalt tutvuda laenuandja tingimustega ning esitada vajalikud dokumendid.

Ärilaen alustavale ettevõtjale

Alustav ettevõtja seisab sageli silmitsi stardikapitali puudumisega, mis võib takistada tema äriidee elluviimist. Ärilaen võib olla suurepärane lahendus, mis aitab saada vajalikku rahastust ettevõtte käivitamiseks ja tegevuse laiendamiseks.

Sellise laenu abil saate katta mitmesuguseid kulusid, sealhulgas töötajate palkasid, seadmete ostmist ja turundustegevusi. Ärilaen annab teile võimaluse luua kindel finantsbaas, mis võimaldab teil oma äri edendada ja kasvatada.

Alustavate ettevõtjate jaoks võib ärilaenu taotlemine olla suhteliselt lihtne protsess, eriti kui teil on selge äriplaan ja korralik finantsiline strateegia. Oluline on esitada täielik dokumentatsioon, mis tõestab teie äriidee ja ettevõtte elujõulisust ning näitab finantsasutustele teie vastutustundlikkust.

“Ärilaen võimaldab alustavatel ettevõtjatel saada vajalikku stardikapitali oma äriidee elluviimiseks ja annab võimaluse kasvatada oma äri järk-järgult.”

Stardikapital: ärilaenu eelised alustavatele ettevõtjatele

Ärilaenud pakuvad mitmeid eeliseid alustavatele ettevõtjatele. Esiteks võimaldavad need saada stardikapitali äri alustamiseks ja esimeste kulude katmiseks. Ärilaenud võivad olla tagatisega või tagatiseta ning pakuvad konkurentsivõimelisi intressimäärasid ja paindlikke tagasimaksegraafikuid.

Lisaks aitab ärilaen kaasa ettevõtte usaldusväärsusele ja krediidivõimele, kuna näitab finantsasutustele, et teil on plaanid ja vahendid oma äri edukaks käivitamiseks. Saadud laenuraha saate kasutada oma äri arendamiseks, investeeringuteks või hädavajaliku varustuse ostmiseks.

Ärilaenu eelised alustavatele ettevõtjatele
Saadaval stardikapitali äri alustamiseks
Konkurentsivõimelised intressimäärad ja paindlikud tagasimaksegraafikud
Parandab ettevõtte usaldusväärsust ja krediidivõimet
Võimaldab investeerida äri arendamisse ja vajaliku varustuse soetamisse

Oluline on meeles pidada, et enne ärilaenu võtmist tuleb hoolikalt läbi mõelda oma äriplaan, finantsstrateegia ning tagada, et suudate laenuraha tagasi maksta. Ärilaenu saamine võib olla suureks abiks alustavatele ettevõtjatele, kes soovivad oma äriidee realiseerida ja oma ettevõtet kasvatada.

Ärilaen ja käendus

Ärilaenu taotlemisel võib tekkida olukord, kus finantseerimisasutus nõuab juhatuse liikme käendust. Käendus tähendab, et juhatuse liige võtab endale vastutuse laenu tagasimaksmise eest, kui ettevõte seda ei suuda. Käendus annab finantseerimisasutustele kindlustunde ja suurendab laenuandmise tõenäosust, eriti tagatiseta ärilaenude puhul. Käendus võib olla vajalik ka siis, kui ettevõttel ei ole piisavalt tagatist või usaldusväärseid finantsnäitajaid.

Finantseerimisasutused nõuavad käendust tavaliselt selleks, et vähendada oma riski ettevõtte laenu andmisel. Käendus tagab, et juhul kui ettevõte ei suuda laenu tagasi maksta, vastutab selle eest juhatuse liige isiklikult. Seega on käendus viis, kuidas finantseerimisasutusel on kindlus, et nad saavad laenu tagasi ning et nad ei jää ilma võimalikest tagasimaksetest.

“Käendus on oluline finantseerimisvõimalus, mis aitab ettevõtetel saada vajalikku kapitali ärilaenu kaudu. See võib olla eriti kasulik, kui ettevõttel puudub piisavalt tagatist või usaldusväärseid finantsnäitajaid. Käendus annab finantseerimisasutustele kindlustunde ja suurendab laenuandmise tõenäosust, samuti võib see aidata parandada ettevõtte laenutingimusi, näiteks intressimäära või maksegraafikut.” – Finantseerimisasutuse ekspert

Käenduse nõudmine võib olla erinev finantseerimisasutuste ja laenuandjate vahel. Mõned võivad nõuda juhatuse liikme käendust igas olukorras, samas kui teised võivad seda nõuda ainult siis, kui ettevõtte finantsolukord on ebastabiilne või kui laenu summa ületab teatud piiri. On oluline mõista käendusega kaasnevaid riske ja tagajärgi ning hinnata ettevõtte võimet laenu tagasi maksta enne käendusele alla kirjutamist.

Käenduse eelised Käenduse riskid
 • Finantseerimisasutuste usalduse suurendamine
 • Parem laenutingimus või intressimäär
 • Laenusaamise tõenäosuse suurendamine
 • Isiklik vastutus laenu tagasimaksmise eest
 • Risk ettevõtte finantsprobleemide korral
 • Potentsiaalne mõju isiklikele finantskohustustele

Kokkuvõttes võib käendus olla väärtuslik võimalus, kuidas ettevõte saab ärilaenu, eriti kui tagatis puudub või finantsnäitajad ei ole soodsad. Käendus annab finantseerimisasutustele kindlustunde ja suurendab laenuandmise tõenäosust. Samas tuleb käendusega kaasnevad riskid hoolikalt läbi mõelda ning hinnata ettevõtte võimet laen tagasi maksta. Enne käendusele alla kirjutamist on soovitatav konsulteerida finantsnõustajaga, et saada põhjalik ülevaade käenduse mõjust ettevõttele ja juhatuse liikmele.

Faktoring kui alternatiiv ärilaenule

Faktoring on üks alternatiivne võimalus ärilaenu saamiseks, mis võib olla kasulik ettevõtetele, kes soovivad parandada rahavoogude haldamist. See protsess hõlmab arvete müümist kolmandale osapoolele, kes seejärel võtab enda kanda rahavoogude sissenõudmise. Faktoring võimaldab ettevõttel kiiremini saada raha sisse, aidates vältida likviidsusprobleeme ja tagades stabiilsema rahavoogu.

Faktoring on eriti sobiv ettevõtetele, kellel on palju väljastamata arveid ning kes soovivad vältida pikaajalist ooteaega rahade saamiseks. See võib olla kasulik eelkõige siis, kui ettevõttel on vaja kiiresti rahastada tegevust, investeerida uutesse projektidesse või laiendada äritegevust. Faktoring aitab ettevõtetel kasvada ja arendada oma tegevust, mitmekesistades samal ajal rahavoo allikaid.

Paindliku rahavoogude haldamise võimaldamine on üks faktoringu suurtest eelistest, sest ettevõte saab kiiresti ja tõhusalt likviidseks muuta ootele jäänud arved. See tähendab, et ettevõte saab paremini kontrollida oma rahavoogusid ning vajadusel reageerida kiirelt muutuvatele finantsvajadustele. Lisaks sellele võib faktoring pakkuda ettevõtetele ka finantsstabiilsust, aidates neil vältida võimalikke makseraskusi ja tagades rahalise kindlustunde.

Kuigi faktoring võib olla kasulik alternatiiv ärilaenule, tuleb meeles pidada, et see ei asenda ärilaenu, vaid toimib pigem täiendava finantsinstrumentina. Faktoringu kasutamisel tuleb arvestada sellega, et osa arvete väärtusest (tavaliselt teatud protsent) läheb kolmandale osapoolele teenustasude katteks. Seetõttu tuleb hoolikalt kaaluda, kas faktoring on ettevõtte jaoks sobiv valik ning kas teenustasud on tasuvad võrreldes ärilaenust saadava kasuga.

Faktoring vs ärilaen: Mis sobib sinu ettevõttele?

Et valida parim rahastamisvõimalus oma ettevõttele, tuleb hoolikalt kaaluda faktoringu ja ärilaenu eeliseid ning sobivust oma vajadustele. Kui vajate lühiajalist likviidsust ja soovite parandada rahavoogude haldamist, võib faktoring olla mõistlik valik. Kui aga otsite pikaajalist kapitali investeeringuteks või laienemiseks ning soovite säilitada täielikku kontrolli oma ettevõtte üle, võib ärilaen olla parem valik. Mõlemad võimalused pakuvad oma eeliseid ja on väärt kaalumist vastavalt oma ettevõtte konkreetsetele vajadustele.

Faktoring Ärilaen
Eelised – Parandab rahavoogude haldamist – Pakub pikaajalist kapitali
– Kiire raha sissevool – Säilitab kontrolli ettevõtte üle
– Likviidib väljastamata arved – Paindlikud tagasimaksegraafikud
– Finantsstabiilsus ja kindlustunne – Võimalikud madalamad intressimäärad

Ärilaenude müüdid

Ärilaenudega seoses eksisteerib mitmeid levinud müüte. Üks selline müüt on arusaam, et ärilaenud võivad rikkuda ettevõtte finantsolukorda. Tegelikkuses on ärilaenud oluline vahend ettevõtetele, mis võimaldavad neil saada vajalikku kapitali oma tegevuste toetamiseks. Õigesti kasutatud ärilaen aitab avada uusi ettevõtteid, laiendada olemasolevat tegevust ja katta erinevaid tegevuskulusid.

Teine levinud müüt on see, et ärilaenu on peaaegu võimatu saada. Tegelikult on ärilaenude saamine võimalik ja neid saab kasutada mitmel erineval viisil ettevõtte rahastamiseks. Oluline on omada korralikku äriplaani, esitada usaldusväärne dokumentatsioon ning täita laenuandja nõuded. Ärilaenude puhul on oluline ka finantsoptimism, st tuleb hinnata oma ettevõtte varasid ja võimekust laenu tagasi maksta.

“Ärilaenu saamine võib olla lihtsam, kui ettevõttel on hea äriplaan, korralik finantsiline strateegia ning vajalikud dokumendid.”

Kolmas müüt on see, et ärilaenud on mõeldud ainult vanadele firmadele. Tegelikult on ärilaenud saadaval ka noortele ettevõtjatele ja alustavatele ettevõtetele. Laenuandjad hindavad ettevõtte potentsiaali ning võivad anda laenu ka uutele ja innovaatilistele ideedele. Oluline on tõestada oma usaldusväärsust ja motiveeritust oma äriidee elluviimisel.

Müüt Tegelikkus
Ärilaenud rikuvad ettevõtte finantsolukorda Õigesti kasutatud ärilaenud aitavad ettevõttel kasvada ja arendada oma tegevust
Ärilaenu on raske saada Ärilaenu saamine on võimalik, kui järgitakse laenuandja nõudeid ja esitatakse vajalik dokumentatsioon
Ärilaenud on mõeldud ainult vanadele firmadele Ärilaenu saavad taotleda ka noored ettevõtjad ja alustavad ettevõtted

Ärilaenude müüdid

 1. Ärilaenud rikuvad ettevõtte finantsolukorda
 2. Ärilaenu on raske saada
 3. Ärilaenud on mõeldud ainult vanadele firmadele

Ärilaenu taotlemise protsess

Ärilaenu taotlemine on oluline osa ettevõtluslaenude protsessist. Selle käigus esitatakse laenuandjale või laenuvahendajale taotlus, millele järgneb dokumentide esitamine ning otsuse ootamine. Taotlemise protsess võib erineda sõltuvalt laenuandjast või laenuvahendajast, kuid üldiselt järgib see mõningaid samme.

Esmalt tuleb täita ärilaenu taotlusvorm, kus tuleb esitada üksikasjalikud andmed ettevõtte kohta, sealhulgas ärinimi, registrikood, kontaktandmed, finantsnäitajad jne. Taotlusvormi täitmise käigus võib nõuda ka täiendavat dokumentatsiooni, näiteks äriplaani, rahavoo prognoosi või varasemaid finantsaruandeid.

Pärast taotluse esitamist tuleb sageli esitada ka täiendavad dokumentid, mis tõendavad ettevõtte finantsolukorda. Näiteks võib olla vajalik esitada pangakonto väljavõtted, majandusaasta aruanne, kasumiaruanne, bilanss või juhatuse otsus laenu taotlemise kohta. Oluline on esitada võimalikult täielik ja usaldusväärne dokumentatsioon, et suurendada laenu heakskiitmise võimalusi.

Laenuvõtjale saabub otsus tavaliselt mõne päeva või nädala jooksul pärast taotluse esitamist. Positiivse otsuse korral saab laenuvõtja kasutada saadud rahalisi vahendeid vastavalt ettevõtte vajadustele, olgu selleks äri laiendamine, varade soetamine või käibekapitali katmine.

Ärilaenu taotlemisel olulised faktorid:

 • Äriplaan ja finantsprognoosid
 • Ettevõtte finantsnäitajad ja varasemad tulemused
 • Pangakonto väljavõtted
 • Majandusaasta aruanne, kasumiaruanne ja bilanss
 • Juhatuse otsus laenu taotlemise kohta

“Ärilaenu taotlemine võib olla keeruline protsess, kuid õige ettevalmistuse ja usaldusväärse dokumentatsiooni esitamisega saab suurendada laenu heakskiitmise tõenäosust. Oluline on teada oma ettevõtte finantsolukorda ning olla valmis esitama nõutud dokumente.”

Ärilaenu taotlemise protsess Kirjeldus
Taotluse esitamine Täitke ärilaenu taotlusvorm ning esitage vajalikud andmed ettevõtte kohta.
Dokumentide esitamine Esitage nõutud dokumentatsioon, sealhulgas äriplaan, finantsprognoosid, pangakonto väljavõtted, majandusaasta aruanne, kasumiaruanne, bilanss jne.
Otsuse ootamine Oodake laenuandja või laenuvahendaja otsust. See võib võtta aega mõnest päevast kuni mitme nädalani.
Raha kasutamine Positiivse otsuse korral saate kasutada saadud rahalisi vahendeid vastavalt ettevõtte vajadustele.

Järeldus

Ärilaen on väärtuslik vahend ettevõtetele, mis võimaldab neil saada vajalikku kapitali oma tegevuste toetamiseks. Erinevad laenutüübid, nagu traditsioonilised tähtajalised laenud, krediidiliinid ja SBA-laenud, pakuvad ettevõtjatele mitmeid võimalusi. Ärilaenude saamine võib olla lihtsam, kui ettevõttel on hea äriplaan, korralik finantsiline strateegia ning vajalikud dokumendid.

Ärilaenude eelised hõlmavad konkurentsivõimelisi intressimäärasid, paindlikke maksegraafikuid ja võimalust kasvada ja arendada ettevõtet. Ärilaen võib olla oluline vahend uute ettevõtete avamiseks, olemasoleva tegevuse laiendamiseks ning erinevate tegevuskulude katmiseks. Lisaks on ärilaen sobiv ka alustavatele ettevõtjatele, kes vajavad stardikapitali oma äriidee elluviimiseks.

Ärilaenude taotlemine võib olla lihtne ja kiire protsess, eriti läbi laenuvõrdlusplatvormide nagu Furo. Oluline on esitada täielik ja usaldusväärne dokumentatsioon ning teada ettevõtte finantsolukorda. Ärilaen pakub ettevõtjatele võimalust investeerida, kasvatada ja laiendada oma äri ning toetab ettevõtte käivet, põhivarasse investeerimist ning käibekapitali täiendamist. Kokkuvõttes on ärilaen oluline partner ettevõtluses, mis aitab ettevõtetel saavutada edu ja jätkusuutlikkust.

FAQ

Millistel tingimustel saab ettevõte ärilaenu?

Ärilaenu saamiseks tuleb esitada ettevõtte konto väljavõte viimase 6 kuu kohta, viimase majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne ning juhatuse liikme käendus tagatiseta laenu saamiseks.

Kui kaua võtab aega ärilaenu taotlemine Furo võrdlusplatvormis?

Kui olete täitnud laenutaotluse vormi ja esitanud vajalikud dokumendid, saate tavaliselt tulemuse oma laenutaotlusele 24 tunni jooksul.

Mis on ärilaenu eelised ettevõtjatele?

Ärilaen võimaldab avada uusi ettevõtteid, laiendada olemasolevat tegevust ning katta erinevaid tegevuskulusid. Ärilaenud pakuvad konkurentsivõimelisi intressimäärasid ja paindlikke maksegraafikuid.

Millistel tingimustel saab ettevõte ärilaenu ilma tagatiseta?

Tagatiseta ärilaenu saamiseks on vaja juhatuse liikme käendust.

Kellele on ärilaen suunatud?

Ärilaenu saavad taotleda kõik Eesti juriidilised isikud nagu AS, OÜ, MTÜ, UÜ, FIE.

Mis on faktoring ja millal seda kasutatakse?

Faktoring hõlmab arvete müümist kolmandale osapoolele, kes haldab rahavoogude sissenõudmist ettevõtte eest. Faktoring aitab parandada rahavoogude haldamist ja vältida likviidsusprobleeme.

Millised on levinud müüdid ärilaenude kohta?

Üks müüt on see, et ärilaenud võivad rikkuda ettevõtte finantsolukorda. Tegelikkuses on ärilaenud mõeldud ettevõtte arengu toetamiseks. Samuti eksisteerib müüt, et ärilaenud on mõeldud ainult vanadele firmadele, kuid tegelikult on need saadaval ka noortele ettevõtjatele ja alustavatele ettevõtetele.

Millised on ärilaenu taotlemise protsessid?

Ärilaenu taotlemise protsess hõlmab laenutaotluse vormi täitmist, vajalike dokumentide esitamist ja laenuotsuse ootamist.

Mis on ärilaenu eesmärk ja milliseid eeliseid see pakub ettevõtetele?

Ärilaen on väärtuslik vahend ettevõtetele, mis võimaldab neil saada vajalikku kapitali oma tegevuste toetamiseks. Ärilaenu eelised hõlmavad konkurentsivõimelisi intressimäärasid, paindlikke maksegraafikuid ja võimalust kasvada ja arendada ettevõtet.