Kuidas saada laenu maksehäirega

laen maksehäirega

Maksehäirega inimestel on endiselt võimalus saada laenu, kuigi nende krediidiajalugu võib olla halb. On mitmeid võimalusi, kuidas saada laenu maksehäirega. Mõned laenuandjad pakuvad laene inimestele, kellel on varasemad maksehäired, kuid sellistel juhtudel võib intressimäär olla kõrgem ja laenusummad võivad olla piiratud. Laenu saamiseks on oluline järgida vastutustundliku laenamise põhimõtteid ja olla teadlik oma majanduslikust olukorrast. Järgnevalt räägime lähemalt erinevatest võimalustest laenu saamiseks maksehäirega ning millised on nõuded ja tingimused.

Peamised mõtted:

 • Maksehäirete korral on võimalik saada laenu, kuigi krediidiajalugu võib olla halb
 • Olemas on laenuandjaid, kes pakuvad laene ka inimestele, kel on kehtiv maksehäire
 • Tingimused laenu saamiseks võivad erineda sõltuvalt laenuandjast
 • Maksehäirete aegumisega on võimalik parandada oma krediidiskoori ja taotleda uusi laene
 • Enne laenu võtmist tasub võrrelda erinevaid laenupakkujaid, et leida parim lahendus oma vajadustele

Kuidas saada laenu, kui on kehtiv maksehäire

Kui inimesel on kehtiv maksehäire, on olemas võimalus saada siiski laenu. Mõned laenuandjad võivad aktsepteerida laenuavaldusi ka siis, kui laenutaotlejal on kehtiv maksehäire. Tingimused võivad siiski olla rangemad ning intressimäärad võivad olla kõrgemad. Laenuandjad teostavad põhjalikku taustakontrolli, et veenduda, kas laenutaotleja on võimeline laenu tagasi maksma. Seetõttu on oluline olla aus ja läbipaistev oma krediidiajaloo kohta ning selgitada välja, millised laenuandjad on valmis andma laenu kehtiva maksehäirega.

Laenuandjad, kes on valmis väljastama laenu kehtiva maksehäirega, võivad nõuda täiendavaid tagatisi või käendajaid. Tagatis võib olla vara, mida laenusaaja seob laenuga ja mille võib laenuandja konfiskeerida, kui laenusaaja ei suuda oma maksekohustusi täita. Käendaja aga on isik, kes võtab endale kohustuse tasuda laenujääk juhul, kui laenusaaja ise seda ei suuda. Need täiendavad tagatised vähendavad laenuandja jaoks riski ning suurendavad laenu saamise võimalusi, kuid samas tuleb meeles pidada, et tagatised võivad olla seotud teatud riskidega. Seetõttu on oluline hoolikalt läbi mõelda ja kaaluda enne tagatise või käendaja seadmist.

Laenuandja Intressimäär Tingimused
Monefit Alates 15% Kehv krediidiskoor aktsepteeritav
Credit24 Alates 20% Kehtiv maksehäire aktsepteeritav
Smsmoney Alates 25% Kõrgemad intressimäärad kehtiva maksehäire puhul

Laenuandjate tingimused võivad erineda, seega on oluline uurida iga laenuandja konkreetseid tingimusi ja intressimäärasid. Samuti tuleb arvestada, et maksehäirega laenud võivad olla kõrgemate intressimääradega võrreldes traditsiooniliste laenudega ning laenusummad võivad olla piiratud. Enne laenu taotlemist tasub hoolikalt läbi lugeda laenulepingu tingimused ning veenduda oma võimetega laenu tagasi maksta. Oluline on olla vastutustundlik laenaja ning teadlik oma finantsseisundist ja võimalustest.

Laenuandjad, kellelt saab laenu maksehäirega

Maksehäirega laenu saamine võib olla keeruline, kuid mitte võimatu. On mitmeid laenuandjaid Eestis, kes on valmis väljastama laene inimestele, kellel on maksehäire. Need laenuandjad võtavad arvesse laenutaotleja krediidiajalugu, kuid ei pruugi nõuda laitmatut krediidiskoori. Siiski tuleb meeles pidada, et tingimused võivad erineda traditsiooniliste laenude pakkujatest ja intressimäärad võivad olla kõrgemad.

Siin on mõned laenuandjad Eestis, kellelt saab laenu maksehäirega:

Laenuandja Intressimäär Laenusumma Tingimused
Monefit Alates 14% Kuni 10 000 € Tagatise ja käendaja nõue
Credit24 Alates 25% Kuni 4000 € Minimaalsed sissetulekunõuded
Smsmoney Alates 30% Kuni 2000 € Kõrge intressimäär ja tagatiseta laen
Creditstar Alates 35% Kuni 5000 € Kõrge intressimäär ja lühem tagasimakseperiood
Ferratum Alates 50% Kuni 2000 € Tagatiseta laen ja kõrgem intressimäär

Oluline on tutvuda iga laenuandja tingimustega ning hinnata, milline pakkuja sobib kõige paremini oma vajadustele ja rahalisele olukorrale. Enne laenu taotlemist tasub uurida erinevaid võimalusi ja võrrelda erinevaid laenupakkujaid, et teha informeeritud otsus.

Tingimused laenu saamiseks maksehäirega

Tingimused laenu saamiseks maksehäirega võivad erineda sõltuvalt laenuandjast. Üldiselt on oluline olla vähemalt 18-aastane, omada kehtivat isikuttõendavat dokumenti ja olla Eestis alalise elukoha või kodakondsusega seotud. Laenu saamisel tuleb läbida taustakontroll ning tõendada oma võimet laenu tagasi maksta. Intressimäärad võivad olla kõrgemad kui traditsioonilistel laenudel ning laenusummad võivad olla piiratud. Oluline on hoolikalt läbi lugeda laenulepingu tingimused ning veenduda oma võimete sobivuses.

Tingimused laenu saamiseks maksehäirega:

 • Olla vähemalt 18-aastane
 • Omada kehtivat isikuttõendavat dokumenti
 • Olla Eestis alalise elukoha või kodakondsusega seotud
 • Läbida taustakontroll
 • Tõendada oma võimet laenu tagasi maksta
 • Intressimäärad võivad olla kõrgemad kui traditsioonilistel laenudel
 • Laenusummad võivad olla piiratud
 • Tutvuda hoolikalt laenulepingu tingimustega

Oluline on olla vastutustundlik laenaja ning hoolikalt kaaluda oma võimalusi enne laenu taotlemist. Teades oma võimalusi ja lähtudes oma majanduslikust olukorrast, saab laenuvõtja teha informeeritud otsuseid ning vältida võimalikke rahalisi raskusi tulevikus.

Laenuandja Tingimused Intressimäär
Monefit 18-aastane või vanem, Eesti kodakondsus või alaline elukoht Alates 23%
Credit24 18-aastane või vanem, kehtiv isikut tõendav dokument Alates 25%
Smsmoney 18-aastane või vanem, Eesti kodakondsus või alaline elukoht Alates 30%
Creditstar 18-aastane või vanem, kehtiv isikut tõendav dokument Alates 35%
Ferratum 18-aastane või vanem, Eesti kodakondsus või alaline elukoht Alates 40%

Maksehäirega laenude võrdlus

Enne laenu võtmist on oluline võrrelda erinevaid maksehäirega laenude pakkujaid, et leida parim lahendus enda vajadustele. Maksehäirega laenu võrdlus aitab teil teha informeeritud otsuseid, võttes arvesse olulisi tegureid nagu intressimäär, tingimused, laenusummad ja laenuandja maine. Siin on mõned olulised aspektid, mida tasub kaaluda:

Intressimäär

Erinevate laenuandjate intressimäärad võivad oluliselt erineda. Mõned võivad pakkuda madalamat intressimäära, samas kui teistel võib see olla kõrgem. Seetõttu on oluline uurida ja võrrelda erinevaid intressimäärasid, et leida endale kõige soodsam pakkumine. Samas tuleb meeles pidada, et maksehäirega laenudel on tavaliselt kõrgemad intressimäärad kui traditsioonilistel laenudel.

Tingimused

Iga laenuandja seadistab oma tingimused, mis võivad hõlmata näiteks laenuperioodi, tagasimaksegraafikut ja muid lisatingimusi. Oluline on hoolikalt läbi lugeda kõik tingimused ja veenduda, et need sobivad teie finantsolukorraga. Samuti tuleks uurida võimalikke tagasimaksevõimalusi ja võimalikke karistusi hilinenud maksete korral.

Laenusummad

Maksehäirega laenude puhul võivad laenusummad olla piiratumad võrreldes traditsiooniliste laenudega. Mõned laenuandjad võivad pakkuda vaid väiksemaid laenusummasid, samal ajal kui teised võivad olla valmis väljastama suuremaid laenusummasid. Enne laenu taotlemist tasub hinnata oma vajadusi ja veenduda, et valitud laenusumma vastab teie tegelikele finantsvajadustele.

Laenuandja Intressimäär Tingimused Laenusummad
Monefit alates 15% Laenuperiood 3-36 kuud Laenusumma kuni 10 000 €
Credit24 alates 18% Laenuperiood kuni 60 kuud Laenusumma kuni 4000 €
Smsmoney alates 25% Laenuperiood 3-24 kuud Laenusumma kuni 1500 €
Creditstar alates 20% Laenuperiood 3-72 kuud Laenusumma kuni 5000 €
Ferratum alates 15% Laenuperiood 3-24 kuud Laenusumma kuni 3000 €

Mõned neist laenuandjatest pakuvad erinevaid laenusummasid, laenuperioode ja tingimusi. Oluline on hoolikalt uurida iga laenuandja pakkumist ning võrrelda neid oma vajadustega, et leida parim võimalus.

Halva krediidiskoori laenud

Kui teil on halb krediidiskoor, võite siiski saada laenu spetsiaalsetelt laenuandjatelt, kes pakuvad laene inimestele madala krediidiskooriga. Sellised laenud on suunatud inimestele, kellel on raskusi traditsioonilistest laenuandjatest heakskiidu saamisega. Kuigi intressimäärad võivad olla kõrgemad ja laenusummad piiratud, võib see olla võimalus oma krediidiskoori parandamiseks ja finantsolukorra stabiliseerimiseks.

Madala krediidiskooriga laenude saamiseks on olemas mitmeid laenuandjaid Eestis. Mõned neist on Bigbank, Credit24 ja Bondora. Nende laenuandjate tingimused ja intressimäärad võivad erineda, seega on oluline tutvuda nende pakutavate võimalustega ning valida endale sobivaim lahendus.

Halva krediidiskoori laenud võivad pakkuda teile võimaluse oma finantsolukorda parandada, kuid on oluline teha läbimõeldud otsus ning veenduda, et olete võimeline laenu tagasi maksma. Enne laenu võtmist tutvuge hoolikalt laenulepingu tingimustega ning konsulteerige vajadusel finantsnõustajaga, et mõista täielikult oma kohustusi ja riske.

Laenuandja Intressimäär Tingimused
Bigbank alates 12,9% Kehtiv 18-aastase vanuse piirang
Credit24 alates 30% Kehtiv Eesti alaline elukoht
Bondora varieeruv Minimaalne 21-aastase vanuse piirang

Maksehäirete aegumine ja mõju krediidiskoorile

Maksehäired võivad tekkida erinevatel põhjustel ja need võivad mõjutada oluliselt inimese finantsolukorda. Kuid on oluline teada, et maksehäired aeguvad teatud aja jooksul ning sellel on ka mõju krediidiskoorile.

Ettevõtte puhul kestab maksehäire 7 aastat pärast võlgnevuse tasumist, samas kui eraisiku puhul kestab see 3 aastat pärast võlgnevuse tasumist. See tähendab, et pärast aegumist ei kajastu maksehäire enam krediidiregistris ja see ei mõjuta otseselt inimese krediidiskoori.

Krediidiskoor on arv, mis võtab arvesse mitmeid tegureid, sealhulgas krediidiajalugu, maksehäired ja laenukohustused. Maksehäirete aegumine võimaldab teil parandada oma krediidiskoori ja taotleda uusi laene. Siiski võib maksehäirete olemasolu minevikus endiselt mõjutada laenutaotluse heakskiitmise protsessi ning laenuandjad võivad olla ettevaatlikumad laene väljastades.

Maksehäirete aegumine Krediidiskoori mõju
Ettevõtted: 7 aastat pärast võlgnevuse tasumist Maksehäired ei kajastu enam krediidiregistris
Eraisikud: 3 aastat pärast võlgnevuse tasumist Maksehäired ei kajastu enam krediidiregistris

On oluline märkida, et kuigi maksehäirete aegumine võimaldab teil taastada oma krediidiskoori, võib laenude saamine maksehäiretega minevikus siiski olla keerulisem. Laenuandjad võivad olla ettevaatlikumad ja nõuda täiendavat dokumentatsiooni või tagatist enne laenu heakskiitmist. Seetõttu on oluline olla vastutustundlik laenaja ning järgida kõiki laenulepingu tingimusi ja maksegraafikut.

Maksehäirete tekkimise põhjused

Maksehäired tekivad erinevatel põhjustel, kui inimene ei suuda täita oma rahalisi kohustusi ja jääb võlgu. Siin on mõned levinumad maksehäirete tekkimise põhjused:

 1. Trahvid: Hilinenud maksmine või trahvide tasumata jätmine võib kaasa tuua maksehäire. See võib hõlmata liiklus- ja parkimistrahve, viiviseid ja muid riiklikke või kohalikke trahve.
 2. Laenud: Laenuvõlgnevus, sealhulgas hilinenud laenumaksete tegemine või laenu tagasi maksmata jätmine, on üks peamisi maksehäirete tekitajaid. See hõlmab nii tarbimislaene, eluasemelaene kui ka õppelaene.
 3. Jagamata järelmaksud: Ostude eest järelmaksuga maksmisel võib maksehäire tekkida siis, kui inimene ei suuda järelmaksukohustust täita või jätab selle täielikult tasumata.
 4. Sideteenused: Hilinenud mobiili-, interneti- või kaabelteenuse arvete tasumine võib põhjustada maksehäire. Kui arved jäävad pikaajaliselt tasumata, võib see mõjutada krediidiajalugu ja tekitada maksehäire.

Need on vaid mõned näited, kuidas maksehäired võivad tekkida. Tasub meeles pidada, et maksehäirete tekkimist saab vältida, järgides hoolikalt rahalisi kohustusi ja maksetähtaegu ning hoides oma finantsolukorra kontrolli all.

Kuidas maksehäirega laenud toimivad?

Maksehäirega laenud võivad toimida veidi erinevalt traditsioonilistest laenudest. Laenutaotlemise protsess sarnaneb tavaliselt traditsioonilise laenu taotlemisega. Esiteks peate täitma taotlusvormi, mis sisaldab isikuandmeid ja majanduslikku teavet. Võite vajada ka isikut tõendavaid dokumente, näiteks ID-kaarti ja pangakonto väljavõtet.

Oluline erinevus maksehäirega laenude puhul on see, et mõned laenuandjad võivad nõuda tagatist või käendajat. Tagatiseks võib olla näiteks kinnisvara või sõiduk, mis tagab laenuandjale, et nad saavad laenu summa tagasi, kui te ei suuda seda tasuda. Käendaja puhul kohustub keegi teine tasuma laenu tagasi, kui te ei suuda seda teha.

Kui taotlejal on maksehäire, võib laenuandja nõuda tagatist või käendajat, et kaitsta end suurema riski eest.

Intressimäärad võivad maksehäirega laenude puhul olla kõrgemad ning tingimused rangemad. Laenusummad võivad olla piiratud, sõltuvalt laenuandjast ja teie majanduslikust olukorrast. Enne laenu taotlemist on oluline hoolikalt läbi lugeda laenulepingu tingimused ning veenduda, et olete teadlik oma võimetest laenu tagasi maksta.

Laenuandja Tagatis Laevasumma Intressimäär
Monefit Tagatiseta 100€ – 10 000€ Alates 19,9%
Credit24 Kinnisvara tagatisel 500€ – 10 000€ Alates 5,25%
Smsmoney Tagatiseta 50€ – 750€ 30%
Creditstar Tagatiseta 50€ – 2000€ Alates 23,14%

Millised on tagatise eelised ja riskid?

Tagatis võib olla eeliseks, kui teil on maksehäire ja soovite saada suuremaid laenusummasid või madalamat intressimäära. Tagatis annab laenuandjale kindlustunde, et nad saavad laenu summa tagasi, isegi kui te ei suuda seda tasuda. Kuid tagatisega laenu võtmine tähendab, et te riskite selle vara kaotamisega, kui te ei suuda laenu tagasi maksta. Seega peate kaaluma tagatise eeliseid ja riske ning veenduma, et olete valmis võtma sellist kohustust.

Järeldus

Maksehäirega laenude saamine võib olla keerulisem, kuid mitte võimatu. On olemas mitmeid laenuandjaid, kes on valmis väljastama laene inimestele, kellel on maksehäired. Tingimused võivad erineda ja intressimäärad võivad olla kõrgemad, kuid see võib olla võimalus oma rahalise olukorra stabiliseerimiseks ja krediidiskoori parandamiseks.

Enne laenu taotlemist tasub hoolikalt läbi lugeda laenulepingu tingimused ning võrrelda erinevaid laenupakkujaid, et leida parim lahendus oma vajadustele. Oluline on olla vastutustundlik laenaja ja olla teadlik oma võimetest laenu tagasi maksta.

Ärge laske maksehäiretel takistada oma rahaliste eesmärkide saavutamist. Otsige välja sobivad laenuandjad, kes on valmis teid aitama. Olge teadlik laenulepingus sätestatud õigustest ja kohustustest ning pidage meeles, et vastutustundlik laenamine aitab teil oma majanduslikku olukorda stabiliseerida.

FAQ

Kuidas saada laenu maksehäirega?

Maksehäirega inimestel on endiselt võimalus saada laenu, kuigi nende krediidiajalugu võib olla halb. On mitmeid võimalusi, kuidas saada laenu maksehäirega. Mõned laenuandjad pakuvad laene inimestele, kellel on varasemad maksehäired, kuid sellistel juhtudel võib intressimäär olla kõrgem ja laenusummad võivad olla piiratud. Laenu saamiseks on oluline järgida vastutustundliku laenamise põhimõtteid ja olla teadlik oma majanduslikust olukorrast. Järgnevalt räägime lähemalt erinevatest võimalustest laenu saamiseks maksehäirega ning millised on nõuded ja tingimused.

Kuidas saada laenu, kui on kehtiv maksehäire?

Kui inimesel on kehtiv maksehäire, on olemas võimalus saada siiski laenu. Mõned laenuandjad võivad aktsepteerida laenuavaldusi ka siis, kui laenutaotlejal on kehtiv maksehäire. Tingimused võivad siiski olla rangemad ning intressimäärad võivad olla kõrgemad. Laenuandjad teostavad põhjalikku taustakontrolli, et veenduda, kas laenutaotleja on võimeline laenu tagasi maksma. Seetõttu on oluline olla aus ja läbipaistev oma krediidiajaloo kohta ning selgitada välja, millised laenuandjad on valmis andma laenu kehtiva maksehäirega.

Millised laenuandjad pakuvad laenu maksehäirega?

On mitmeid laenuandjaid, kes pakuvad laenu inimestele, kellel on kehtiv maksehäire. Mõned neist laenuandjatest on Monefit, Credit24, Smsmoney, Creditstar, Ferratum jne. Need laenuandjad võivad olla valmis väljastama laenu, kuid tingimused võivad erineda ja intressimäärad võivad olla kõrgemad. On oluline tutvuda iga laenuandja tingimustega ning hinnata, milline pakkuja sobib kõige paremini oma vajadustele ja rahalisele olukorrale. Enne laenu taotlemist tasub uurida erinevaid võimalusi ja võrrelda erinevaid laenupakkujaid.

Millised on tingimused laenu saamiseks maksehäirega?

Tingimused laenu saamiseks maksehäirega võivad erineda sõltuvalt laenuandjast. Üldiselt on oluline olla vähemalt 18-aastane, omada kehtivat isikuttõendavat dokumenti ja olla Eestis alalise elukoha või kodakondsusega seotud. Laenu saamisel tuleb läbida taustakontroll ning tõendada oma võimet laenu tagasi maksta. Intressimäärad võivad olla kõrgemad kui traditsioonilistel laenudel ning laenusummad võivad olla piiratud. Oluline on hoolikalt läbi lugeda laenulepingu tingimused ning veenduda oma võimete sobivuses.

Kuidas võrrelda maksehäirega laene?

Enne laenu võtmist on oluline võrrelda erinevaid maksehäirega laenude pakkujaid, et leida parim lahendus enda vajadustele. Võrdluses tuleks arvestada mitmeid tegureid, sealhulgas intressimäärad, laenutingimused, laenusummad ja laenuandja maine. Samuti tasub uurida laenuandja taustakontrolli protsessi ja klienditeeninduse kvaliteeti. Võrdlemine aitab leida parima lahenduse, mis sobib kõige paremini oma rahalisele olukorrale ja vajadustele.

Millised on halva krediidiskoori laenude võimalused?

Kui teil on halb krediidiskoor, on olemas võimalus saada laenu spetsiaalsetelt laenuandjatelt, kes pakuvad laene inimestele madala krediidiskooriga. Need laenud võivad olla suunatud inimestele, kellel on raskusi traditsioonilistest laenuandjatest heakskiidu saamisega. Intressimäärad võivad olla kõrgemad ning laenusummad piiratud, kuid see võib olla võimalus oma krediidiskoori parandamiseks ja finantsolukorra stabiliseerimiseks.

Kuidas aeguvad maksehäired ja milline on nende mõju krediidiskoorile?

Maksehäired aeguvad reeglina teatud aja jooksul. Ettevõtte puhul kestab maksehäire 7 aastat pärast võlgnevuse tasumist ning eraisiku puhul 3 aastat pärast võlgnevuse tasumist. Maksehäired võivad mõjutada krediidiskoori ja raskendada laenu saamist tulevikus. Kuid aeguvad maksehäired võimaldavad teil parandada oma krediidiskoori ja taotleda uusi laene.

Mis on maksehäirete tekkimise põhjused?

Maksehäired tekivad siis, kui inimene ei suuda täita oma rahalisi kohustusi ja jääb võlgu. Kõige levinumad maksehäirete tekitajad on trahvid, laenud, jagamata järelmaksud ja sideteenused. Maksehäiretega inimeste keskmine võlgnevus Eestis on umbes 1000 €, kuid võlgnevused võivad varieeruda sõltuvalt piirkonnast ja olukorrast.

Kuidas toimivad maksehäirega laenud?

Maksehäirega laenud võivad toimida erinevalt traditsioonilistest laenudest. Mõned laenuandjad võivad nõuda tagatist või käendajat, et vähendada riski. Laenutaotlemise protsess on sarnane traditsioonilise laenu taotlemisega, kus peate täitma taotlusvormi, esitama isikutõendavat teavet ja tõendama oma võimet laenu tagasi maksta. Maksehäirega laenud võivad olla kõrgema intressimääraga ning tingimused võivad olla rangemad.